Adenokarcinom

Incidence tohoto obvyklého typu plicního karcinomu nar?stá u žen. Adenokarcinom je histologický typ, který se ?ast?ji objevuje u neku?ák? a bývalých ku?ák?. V?tšina adenokarcinom? vzniká na periferii plic.

Bronchioloalveolární karcinom je považován za variantu adenokarcinomu.

Histologic subtypes:

 • acinar
 • papillary
 • bronchioloalveolar carcinoma
  • non-mucinous
  • mucinous
  • mixed mucinous and non-mucinous or indeterminate cell type
 • solid adenocarcinoma with mucin
 • adenocarcinoma with mixed subtypes

Vzácné varianty:

 • dob?e diferencovaný adenokarcinom
 • mucinózní ('koloidní') adenokarcinom
 • mucinózní cystadenokarcinom
 • adenokarcinom z prstencových bun?k
 • sv?tlobun??ný adenokarcinom

Cytologické diagnostické rysy (sputum a bronchiální výplach)

 • Bun??né shluky
 • Velká excentrická pleomorfní jádra
 • Prominentní jadérka
 • Abundantní sv?tlá vakuolizovaná cytoplazma

Cytologické diagnostické rysy (FNA a bronchiální kartá?ky)

 • Plachty, rozety a acinární r?st, cylindrické bu?ky a hlenotvorba
 • Prominentní jadérka
 • Abundantní sv?tlá vakuolizovaná cytoplazma
 • ?isté nebo hlenovité pozadí

Diferenciální diagnóza

 • Metastatický adenokarcinom
 • Reparativní/reaktivní bronchiální epitel
 • Creolova t?líska
 • Hyperplázie pohárkových bun?k
 • Reaktivní pneumocyty
 • Granulomatózní zán?t

Bu?ky adenokarcinomu jsou s výjimkou málo diferencovaných forem kohezivn?jší než bu?ky dlaždicového karcinomu. V b?žných barveních jsou bu?ky h??e diferencovaného adenokarcinomu nerozlišitelné od nediferencovaného velkobun??ného karcinomu, vykazují však pozitivitu v barvení na hlen.

Immunocytochemistry

 • Cytokeratin 7 +
 • Cytokeratin 5 –
 • Cytokeratin 20 –
 • Neuroendocrine markers +-
 • TTF-1 +

Adenocarcinoma:

Adenocarcinoma. Malignant cells with round nuclei and large prominent nucleoli forming a gland (acinar formation).
Adenocarcinoma. Pleomorphic malignant cells with round nuclei, vesicular chromatin, and prominent nucleoli.
Adenocarcinoma, poorly differentiated. Discohesive malignant cells with lack of gland formation, vesicular chromatin, and prominent nucleoli.

 

CAM 5.2
TTF-1

FNA:

FNA
FNA
FNA
FNA

Bronchial brush:

Bronchial brush
Bronchial brush

 

Squamous cell carcinoma. Numerous keratinized (orangeophilic) and non-keratinized malignant squamous cells dispersed in a background of keratinaceous debris (FNAB).
Squamous cell carcinoma. Malignant keratinized squamous cells with marked pleomorphism and keratinaceous debris.  
Squamous cell carcinoma. Malignant heavily keratinized squamous cells (appearing orangeophilic) with marked pleomorphism in a background of necrotic cytoplasmic fragments.  
Squamous cell carcinoma. Note the extensive tissue necrosis, keratinaceous debris, and a single viable malignant keratinized cell (at 2 o' clock).
Squamous cell carcinoma. An elongated "tadpole-shaped" malignant keratinized cell with heavily keratinized (orangeophilic) cytoplasm.

 

 

Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ

 

FNA moderately differ
FNA
FNA well differ
Histology
FNA
FNA well differ
FNA well differ
Transbronchial FNA

 

Bronchial brush
Bronchial brush
Bronchial brush

 

X