Velkobuněčný karcinom

Z definice postrádá velkobun??ný nediferencovaný karcinom mikroskopické rysy jiných karcinom? – jde tedy o diagnózu per exclusionem. P?edstavuje cca 10% plicních karcinom? a je zpravidla lokalizován perifern?. Histologicky jsou tyto tumory charakterizovány pruhy a hnízdy velkých bun?k s vezikulárními jádry a prominentními jadérky.

Vzácné varianty:

 • obrovskobun??ný karcinom
 • basaloidní karcinom
 • karcinom podobný lymfoepiteliomu
 • sv?tlobun??ný karcinom
 • velkobun??ný karcinom s rhabdoidním fenotypem
 • velkobun??ný neuroendokrinní karcinom

Cytologické diagnostické rysy

 • Dezorganizované skupiny velkých jasn? maligních bun?k
 • Pleomorfní populace jednotlivých bun?k
 • Variabilní ?asto neohrani?ená zpe?ená cytoplazma
 • Vysoký nukleoplazmatický pom?r
 • Nepravidelná jádra, nápadné projas?ování chromatinu, více?etná jadérka
 • Intracytoplazmatické neutrofily a nekrotické pozadí

Diferenciální diagnóza

 • Radia?ní reakce
 • Degenerující makrofágy
 • Velkobun??ný non-Hodgkin?v lymfom
 • Melanom
 • Metastatický karcinom
 • Sarkom 

Necrotic large cell carcinoma:

Necrotic large cell carcinoma
Necrotic large cell carcinoma (sputum)

FNA:

FNA
FNA
Histology
FNA

 

X