Metastatické tumory

Plíce jsou ?astou lokalizací metastáz. Jsou diagnostikovány ze sputa až v 70% p?ípad?.

  • Dlaždicový karcinom zažívacího traktu
  • Karcinom prsu
  • Karcinom ledviny
  • Adenokarcinom zažívacího traktu
  • Karcinom mo?ového m?chý?e
  • Karcinom mužského a ženského pohlavního ústrojí
  • Karcinom štítné žlázy
  • Melanom
  • Hematologické malignity
  • Sarkom

Potvrzení metastatického postižení je d?ležitou indikací transthorakální FNA.

Východiska n?kterých metastatických tumor? lze p?edpokládat na podklad? jejich charakteristických cytologických znak?, významná je však zejména anamnéza. V cytobloku lze užít tká?ov? specifické markery; imunocytochemie ?asto pom?že v odlišení primárních tumor? od metastatického onemocn?ní a ve zjišt?ní zdroje. 

Breast
Colon
FNA meta renis? carc

Signet ring carcinoma:

Signet ring carcinoma
Signet ring carcinoma

Renal clear cell carcinoma:

Renal clear cell carcinoma
Renal clear cell carcinoma

Oncocytic thyroid carcinoma:

Oncocytic thyroid carcinoma
Oncocytic thyroid carcinoma
Oncocytic thyroid carcinoma

Metastatic epidermoid carcinoma:

Metastatic epidermoid carcinoma
Metastatic epidermoid carcinoma

Metastatic breast carcinoma:

Metastatic breast carcinoma
Metastatic breast carcinoma

Varoius:

Metastatic sarcoma
Soft tissue sarcoma
ER positive
Bronchial brush breast

 

X