Zánět

Cytologické znaky obyvklých zán?tlivých proces?, jakými jsou organizující se pneumonie, bronchiolitis obliterans obstruktivní pneumoni a difúzní alveolární poškození, se zna?n? p?ekrývají. P?ítomny jsou zán?tlivé bu?ky: makrofágy, neutrofily, eozinofily a lymfocyty. Reaktivní pneumocyty jsou zejména obvyklé v organizující se bronchopneumonii a difúzním alveolárním poškození.

Plíce jsou nejobvyklejší lokalizací sarkoidózy, která je charakterizována nekaseifikujícími granulomy v ?ad? orgán?. P?í?ina onemocn?ní z?stává neznámá.
Shluky epiteloidních histiocyt?, n?kdy s Schaumannovými a asteroidními t?lísky, jsou doprovázeny obrovskými vícejadernými bu?kami a lymfocyty.

Wegenerova granulomatóza je nekrotizující granulomatózní vaskulitis, které se mohou projevit jako plicní masa s nebo bez postižení dalších orgán?. V charakteristickém pozadí detritu z nekrotického kolagenu jsou neutrofily, obovské bu?ky a epiteloidní histiocyty.

Pulmonary infarct

FNA negative - infarct
FNA negative - infarct

 

X