Odběr vzorku a zpracování

Respira?ní cytomorfologie závisí výrazn? na typu vzorku a zpracování. Odb?r bun?k a zpracování jsou pro cytologickou interpretaci zásadní.

P?i diagnóze plicních uzl? jsou prvním p?ístupem pro centrální léze bronchoskopické metody; pokud jsou negativní, následuje tenkojehlová aspira?ní cytologie (FNA) . Aspira?ní cytologie je zejména užite?ná v diagnostice periferních lézí. .

  • Sputum
  • Bronchiální materiál
  • Transbronchiální tenkojehlová aspirace
  • Transthorakální tenkojehlová aspirace
  • Cytologie z tekutého média - Liquid based cytology (LBC), která byla rozsáhle zavedena v cervikálním screeningovém programu, je užívána v respira?ní cytologii pouze omezen? vzhledem k náklad?m a absenci standardizovaných postup? v hlenem bohatých vzorcích. 
X