PEDIATRICKÁ CYTOLOGIE (Up to date 2016)

Helena Barroca

 • ÚVOD
 • INDIKACE A PROVEDENÍ TENKOJEHLOVÉ ASPIRAČNÍ BIOPSIE
 • PEDIATRICKÉ NENÁDOROVÉ LÉZE
 • PEDIATRICKÉ TUMORY
 • I - RENÁLNÍ NEOPLÁZIE
  • Kongenitální mezoblastický nefrom
  • Nefroblastom (Wilmsův tumor)
  • Rabdoidní tumor
  • Světlobuněčný sarkom
  • Renální primitivní neuroektodermový tumor
  • Karcinom z renálních buněk
  • Metanefrický adenom
 • II - RABDOMYOSARKOM
 • III - NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ JINÉ NEŽ RABDOMYOSARKOM
 • MYXOIDNÍ LÉZE
  • Nodulární fasciitis
  • Lipoblastom
  • Myxoidní liposarkom
  • Extraskeletální myxoidní chondrosarkom
  • Neurofibrom
 • VŘETENOBUNĚČNÉ LÉZE
  • Nodulární fasciitis
  • Fibromatosis colli
  • Dětský fibrosarkom
  • Maligní nádor z buněk periferní nervové pochvy
  • Schwannom
  • Benigní fibrózní histiocytom
  • Maligní fibrózní histiocytom
 • EPITELOIDNÍ LÉZE
  • Epiteloidní sarkom
  • Alveolární sarkom měkkých tkání
 • SMÍŠENÉ LÉZE
  • Synoviální sarkom
 • KULATOBUNĚČNÉ LÉZE Z MALÝCH BUNĚK
  • Neuroblastom, NOS
  • Periferní neuroektodermový tumor
  • Dezmoplastický malobuněčný tumor
 • IV- HISTIOCYTÁRNÍ LÉZE
  • Xantogranuloma juvenile
  • Histiocytóza z Langerhansových buněk
 • UMORY ZE ZÁRODEČNÝCH BUNĚK
  • Teratom
  • Germinom/Seminom
  • Nádor ze žloutkového váčku
  • Embryonální karcinom
  • Choriokarcinom
 • VI - JÁTRA
  • Fokální nodulární hyperplázie
  • Dětský hemangioendoteliom
  • Mesenchymální hamartom
  • Zánětlivý pseudotumor
  • Hepatoblastom
  • Hepatocelulární karcinom
  • Embryonální sarkom
 • VII - TUMORY PANKREATU
 • VIII - TUMORY RESPIRAČNÍHO TRAKTU
 • IX - ADRENÁLNÍ TUMORY JINÉ NEŽ NEUROBLASTOM
  • Adrenální kortikální adenom/karcinom
  • Feochromocytom
 • X- JINÉ
  • Juvenilní granulózový tumor
  • Nasofaryngeální karcinom
X