Solunum

Bu bölüm tamamlandığında sitoteknoloğun bilmesi gerekenler:

 • Solunum yollarının anatomi ve histolojisi
 • Solunum yolları sitolojisinin yeri ve önemi
 • Farklı örnekleme yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları
 • Raporlama terminolojisi
 • Solunum yollarının normal hücrelerinin sitolojik özellikleri
 • Sitolojik preparatların hazırlanmasında hücresel olmayan elemanların ve olası bulaş hücrelerin varlığı
 • Hücrelerde görülebilecek benign değişiklikler
 • Granülomatöz hastalıkları da içeren inflamatuvar değişiklerin sitolojik özellikleri
 • Enfeksiyöz ajanlar
 • Benign akciğer tümörlerinin sitolojisi
 • Solunum epitelindeki preneoplastik değişiklikler
 • Akciğer kanserinin epidemiyolojisi ve etyopatogenezi
 • Farklı akciğer kanseri tiplerinin sitolojik özellikleri
 • Metastatik ve epitelyal olmayan (non-epitelyal) malign tümörlerin sitolojik özellikleri
X