Dalak

Genel

Noduler veya diffüz splenomegaliler çeşitli sebeplerle oluşabilir; Çoğu hastalıkta klinik ve serolojik veriler tanı koydurucudur fakat hala nadir durumlar veya şüpheli klinik prezantasyonlarda direkt değerlendirme yararlı olabilir. Dalak İİA'u, ilk olarak leishmaniazis tanısında kullanılmış olup İsveç’te 70'lerde geniş uygulama alanı edinmiştir. Dalak İİA’nun yaygınlaşması, önceleri hemoraji korkusuyla, sonra da daha az invaziv tekniklerin gelişmesi sebebiyle sekteye uğradı. Yine de bazı klinik durumlarda, nodüler veya difüz splenomegalinin tanısında, tüm önyargılara rağmen İİA’ tanıya katkı sağlayabilmektedir. Kanama diatezi ve mononükleoz varlığı ise dalak İİA’nun kesin kontraendikasyonudur.

X