Ürİner sİstem

Kurs sonunda sitoteknologun bilmesi gerekenler:

  • üriner sistem anatomisi
  • ürotel histolojisi
  • örneklerin toplama metodları
  • hazırlama teknikleri
  • normal idrar sitolojisi
  • inflamatuar durumların sitolojik bulguları
  • ürotelyal karsinomun sitolojik bulguları
  • diğer tip karsinomların sitolojik bulguları
X