Karacİğer

Bu bölümün sonunda sitoteknologun  bilmesi gerekenler:

 • Karaciğerin anatomi ve histolojisi
 • İnce iğne aspirasyonunun yeri
 • Hepatosit, safra kanalı epiteli ve Kupffer hücrelerinin sitolojik özellikleri
 • Karaciğer enfeksiyonu sitolojik özellikleri
 • Siroza ait sitolojik özellikler
 • Nodüler hiperplazi ve adenoma ait sitolojik özellikler
 • Diğer benign tümörlere ait sitolojik özellikler
 • Hepatosellüler karsinomun sitolojik özellikleri ve epidemiyolojisi
 • Kolanjiokarsinomun sitolojik özellikleri
 • Diğer nadir tümörlerin sitolojik özellikleri
 • Metastatik tümörlerin sitolojik özellikleri
 • Benign ve malign lezyonların ayırıcı tanı kriterleri
X