Efüzyonlar

Bu bölümün sonunda sitoteknoloğun bilmesi gerekenler:

 • Efüzyon fizyopatolojisi
 • Örnek toplama ve hazırlama metodları
 • Efüzyonlarda sitolojinin rolü
 • Raporlama terminolojisi
 • Normal mezotelyal ve inflamatuar hücrelerin sitolojik özellikleri
 • Atipik mezotel hücrelerinin sitolojik özellikleri ve mezotel atipisinin sebepleri
 • İnflamatuar durumların sitolojik özellikleri
 • Malign efüzyonların özellikleri
 • Malign mezotelyomanın epidemiyolojisi, etyopatogenezi ve sitolojik özellikleri
 • Metastatik tümör ve lenfomaların sitolojik özellikleri
 • Ayırıcı tanı kriterleri
X