Lenf nodu sitolojisi

Giriş

Lenf nodları muhtemelen,  ince iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS) ile incelenen ilk, ancak klinisyenler tarafından bu yöntemin yararlı tanısal bir prosedür olarak kabul edildiği son organlar olmuştur.  İİA ile tümör işlemi ekim riski, yanlış negatiflik, reaktif hiperplazi ve lenfoma ayrımındaki başarısızlık, İİAS'nin sınırlılığı ya da yararsızlığı olarak ortaya konmuştur. Her şeye rağmen  bu teknik; hızlı, ucuz ve etkili olduğundan lenf nodlarına  tanısal yaklaşımda pratisyenler, uzmanlar ve cerrahlar tarafından ilk basamakta sıklıkla talep edilmektedir.  Ayrıca;  immünositokimya, akım sitometri, floresan in situ hibridizasyon ve moleküler teknikler gibi  yardımcı teknikler lenf nodu İİAS'ne güvenilirlik kazandırmakta ve lenfadenopatilerin tanı sürecinde belirli bir rol vermektedir. Lenf nodu sitopatolojisinde  farklı morfolojiler ve tekniğin sınırlılıkları için gerekli bilgiyi sağlayan ayrıntılı kitaplar ve mükemmel makaleler mevcuttur; bununla birlikte, sitolojinin bu alanında çalışırken biraz cüret yararlı bir tamamlayıcıdır.

Ön hazırlık önerileri:

  • Lenf nodlarının  İİAS'ni kendiniz yapın: klinik değerlendirme, doğru teknikle  İİA’da tanısal materyalin yönetimi, mükemmel yaymalar ve bunların hemen değerlendirilmeleri doğru tanı için çok önemlidir.

  • Başkaları tarafından hazırlanmış yaymalara güvenmeyin ve teknik olarak suboptimal veya kötü yaymalarla tanı vermeye çalışmayın.

  • Önceden klinik, serolojik ve görüntüleme verilerini değerlendirin fakat zihninizi açık tutun; mikroskobik  inceleme  herhangi bir makul tanısal hipotezi de çürütebilir.

  • Sitolojik özellikler ve klinik endikasyonlar temelinde yardımcı teknikleri kullanın

  • İleri mikroskopik incelemeleri, özel tekniklerin veya çalışmaların sonuçlarını beklerken mümkünse, klinisyenler için temel bilgiyi (benign-malign) geciktirmeyin.

  • Tanınızı mümkünse,  şunları içerecek şekilde düzgün bir usulle raporlayın:

                1. hedefin anatomik tanımı (örneğin lenf nodu)

                2. tanısal kategori: negatif, pozitif, kuşkulu, yetersiz

                3. kısa ve uygun bir sitolojik tanımlama

                4. Neyin öne sürülebileceğini, neyin sadece varsayılabileceğini ve neyin öngörülemez  veya dışlanamaz olduğunu belirterek son tanıyı verin.

X