Baş ve boyun

Bu bölümün sonunda sitoteknoloğun bilmesi gerekenler

  • Baş-boyun lezyonlarında sitoloji endikasyonları

  • Hazırlama ve örnekleme yöntemleri

  • Ağız  boşluğunun eksfolyatif sitolojisi

  • Boyun bölgesi kistik lezyonlarının ayırıcı tanısı ve sitolojik özellikleri

  • Tükrük bezlerinin anatomisi ve normal hücrelerinin sitolojisi

  • Tükrük bezlerinin inflamatuar durumlarının sitolojik özellikleri

  • Tükrük bezleri kistlerinin sitolojik özellikleri

  • Tükrük bezlerinin benign ve tümör benzeri lezyonlarının sitolojik özellikleri 

  • Benign tükrük bezleri tümörlerinin sitolojik özellikleri

  • Tükrük bezleri karsinomlarının sitolojik özellikleri

X