Tİroİd

Bu bölüm bittiğinde sitoteknoloğun bilmesi gerekenler:

 • Normal tiroid anatomi ve histolojisi
 • Tiroid hormonlarının rolü ve ürünlerinin kontrolü
 • Tiroid nodüllerinin görülme sıklığı ve tiroidde nodül oluşturan hastalıklar
 • Tirod nodülü için tanısal testler
 • Tiroid İİA endikasyonları
 • Aspirasyon tekniği ve yayma hazırlama yöntemleri
 • Spesimenin yeterlilik açısından değerlendirilmesi ve yetersiz yayma sebepleri
 • Spesimen değerlendirmesinde göz önünde bulundurulması gereken tüm özellikler
 • Raporlama terminolojisi, “kuşkulu” tanımı ve tiroid spesimenlerinde İngiltere’nin ‘Thy’ sınıflaması
 • Tiroid İİA ile tanı konabilecek benign hastalıklar
 • De Quervain tiroiditinin klinik ve sitolojik özellikleri
 • Hashimato tiroiditi’nin epidemiyolojisi, etyopatogenezi, klinik ve sitolojik özellikleri
 • Foliküler lezyonlar, sitolojik olarak benign foliküler ve malign foliküler lezyonların farkı
 • Foliküler adenom sınıflaması, klinik ve sitolojik özellikleri
 • Nodüler hiperplazi ve foliküler neoplazi ayırıcı tanı kriterleri
 • Foliküler karsinom klinik ve sitolojik özellikleri
 • Hurthle hücrelerinin sitolojik özellikleri ve hurthle hücreli tümörlerin sitolojik görünümleri
 • Tiroidin malign tümörlerinin sınıflaması
 • Papiller karsinom epidemiyolojisi, sınıflama ve sitolojik özellikleri
 • Anaplastik ve insüler karsinomun sitolojik özellikleri
 • Medüller karsinom epidemiyolojisi, klinik ve tanısal özellikleri
 • Tiroid lenfomalarının klinik ve sitolojik özellikleri
 • Tiroid hastalıkları ayırıcı tanı kriterleri
X