Squamous carcinoma, CIN and ASCUS

Po zakończeniu tej części cytotechnik powinien znać:

  • Morfologiczne różnice pomiędzy komórkami łagodnymi i złośliwymi.
  • Podstawowe histologiczne kryteria diagnostyczne dla CIN1, CIN2, CIN3.
  • Wspólne cechy cytologiczne komórek nabłonkowych z CIN1(LSIL), CIN2(HSIL), CIN3(HSIL).
  • Histologiczne i cytologiczne cechy rogowaciejącego i nie rogowaciejącego raka płaskonabłonkowego.
  • Definicję ASCUS i kryteria rozpoznania tej zmiany.
X