Εικονικές διαφάνειες

Τίτλος Πηγή Σεμινάριο Περιγραφή
ThinPrep - Severe Dyskaryosis Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία τραχήλου της μήτρας
ThinPrep - Negative Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία τραχήλου της μήτρας
ThinPrep - Negative Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία τραχήλου της μήτρας
ThinPrep - Negative Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία τραχήλου της μήτρας
ThinPrep - Moderate Dyskaryosis Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία τραχήλου της μήτρας
ThinPrep - Mild Dyskaryosis Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία τραχήλου της μήτρας
ThinPrep - Glandular Neoplasia Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία τραχήλου της μήτρας
ThinPrep - Borderline Changes Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία τραχήλου της μήτρας
Papillary carcinoma and chronic thyroiditis Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία θυρεοειδούς
Papillary carcinoma and chronic thyroiditis Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία θυρεοειδούς
Papillary Carcinoma Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία θυρεοειδούς
Papillary Carcinoma Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία θυρεοειδούς
Hürthle’s cell lesion Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία θυρεοειδούς
Follicular lesion Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία θυρεοειδούς
Follicular lesion Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία θυρεοειδούς
Conventional PAP smear. Negative. Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία τραχήλου της μήτρας
Chronic lymphocytic thyroiditis Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία θυρεοειδούς
Chronic lymphocytic thyroiditis Eurocytology Virtual Slides Gallery Κυτταρολογία θυρεοειδούς
X