Historie

Webová stránka vznikla s podporou grantu Leonardo v letech 2005-07. Její použití významně předčilo očekávání. Je to v současné době nejužívanější cytologická elektronická vzdělávací platforma na webu. Platforma je interaktivní, dostupná v šesti jazycích (Angličtina, Španělština, Italština, Řečtina, Polština a Maďarština) se současně vznikajícími a plánovanými dalšími jazykovými mutacemi českou, tureckou, německou, rumunskou, portugalskou a francouzskou. V roce 2013 měla v průměru 50,000 návštěv a 75,000 stažení stránek za měsíc. 

Vzniknou nové kurzy o kolposkopii, molekulárním testování atd. a samotesty. Ke každému tématu budou připojeny virtuální výukové preparáty. I další země EU projevily přání se do projektu zapojit. Mají své vlastní vzdělávací priority a curricula a výuková platforma bude rozšiřována, aby odrážela jejich specifické požadavky na profesní kompetence. Architektura stránek bude převážně dynamická, nikoli statická.


EFCS - naše Evropská federace očekává od webové stránky, že se stane platformou evropsky uznávaného akreditovaného profesního výcvikového programu; zejména proto, že Evropská unie zdravotnických specialistů (European Union of Medical Specialists - UEMS) ratifikovala v říjnu 2012, že profesní výcvik musí probíhat podle schválených rozvrhů a jednotlivé národní verze a variace musí být pravidelně hodnoceny a schvalovány. 

Novými partnery jsou EFCS, Česká cytologická společnost a Turecká cytologická společnost, Inbrook Ltd a Interfase. Redakční rada sdružuje všechny současné i minulé partnery projektu.

X