Imunocytochemie (Aktualizováno 2015)

Autor: Susan Van Noorden

Uchování cytologických vzorků pro imunocytochemii

Předmluva

Imunocytochemie je nyní zásadní metodou pro úplnou a přesnou diagnostiku tkáňových vzorků, ať již z formalinem fixovaných bloků, nebo cytologických preparátů z kartáčků, seškrabů, stěrů, nebo tenkojehlových aspirátů. Úspěch metody závisí do značné míry na morfologickém zachování buněk, jakož i cílových detekovaných antigenech. Špatně připravené nebo nevhodně uchované nátěry nebo jiné preparáty pouze plýtvají vzorkem, reagenciemi a časem a poskytují nespolehlivé výsledky. Proto je tak významné základní ošetření materiálu. 

Obsah

 • Příprava a fixace vzorků
 • Principy imunocytochemie
  • Odhalení antigenu
  • Blokáda endogenní peroxidázy
  • Blokáda nespecifického pozadí
 • Ředění protilátky
  • Ředící roztok
  • Optimalizace
 • Kontroly
 • Aparatura
 • Otázky hodné zvláštního zřetele v imunocytopatologii
 • Dodatek
  • Espostiho tekutina
  • Pufry
   • Fosfátový pufr
   • Tris-pufr
  • Ředění protilátek
  • Uchovávání protilátek
  • Blokáda endogenní peroxidázy
  • Tepelně indukované odhalení epitopu
   • Citrátový pufr
   • TRIS/EDTA pufr
   • Mikrovlnná metoda
  • Roztok diaminobenzidinu pro vyvolání peroxidázy
  • Imunocytochemická metoda (manuál)
X