Cytologie dýchacích cest

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog měl znát:

 • anatomie a histologie respiračního traktu
 • úloha a indikace cytologie respiračního traktu
 • výhody a nevýhody různých odběrových postupů
 • terminologie cytologického nálezu
 • cytologické rysy normálních buněk respiračního traktu
 • nebuněčné struktury a kontaminanty v cytologickém preparátu
 • rysy několika benigních buněčných změn, které mohou být nalezeny
 • cytologické rysy zánětlivých procesů včetně granulomatózních
 • infekční agens,  která mohou být přítomna
 • cytologické rysy benigních plicních tumorů
 • přednádorové změny respiračního epitelu
 • epidemiologie a etiopatogeneze plicního karcinomu
 • cytologické rysy různých typů plicních karcinomů
 • cytologické rysy metastatických a neepitelových maligních tumorů
X