Automatizace a cytologie z tekutého média

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog měl znát:

  • Požadavky na automatizovaný systém
  • Základní složky automatizovaného systému
  • Automatizované systémy testované v klinické praxi
  • Principy cytologie z tekutého média (LBC)
  • Komerční systémy Surepath a Thinprep
  • Výhody a nevýhody cytologie z tekutého média
  • Adekvátnost LBC vzorků
  • Bethesda doporučení pro stanovení adekvátnosti
  • Morfologie LBC preparátů
  • Srovnání hodnocení  LBC a konvenční cytologie
X