Cytologie sleziny

Úvod

Nodulární nebo difúzní splemomegalie mohou být podmíněny řadou příčin; ve většině případů jsou klinická a serologická data dostatečná pro diagnózu, ale vzácně se vyskytují situace, kdy může být přímé hodnocení užitečné. Tenkojehlová cytologie (fine needle cytology – FNC) sleziny byla prvně použita pro diagnózu leishmaniázy a následně byla v 70. letech rozsáhle využívána Švédskou školou. Využití bylo následně utlumeno obavou z krvácení a rozvojem neinvazivních diagnostických postupů. Nicméně stále existují klinické situace, v nichž navzdory předsudkům FNC může přispět k diagnóze nodulárních nebo difuzních splenomegalií: Nadto může být FNC sleziny pohodlně prováděna pod sonografickou kontrolou, bez komplikací za předpokladu, že je prováděna lege artis a s vědomím, že mononukleóza a hemoragické diatézy představují absolutní kontraindikaci.

X