Cytologie moče

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog měl znát:

  • anatomie močového traktu
  • histologie urotelu
  • metody odběru vzorků
  • techniky zpracování
  • cytologie normální moči
  • cytologické rysy zánětlivých procesů
  • cytologické rysy uroteliálního karcinomu
  • cytologické rysy jiných typů karcinomu
X