Cytologie pankreatu (Aktualizováno 2015)

Autor (V2.0) Roberto Dina

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog měl znát:

 • anatomie a histologie pankreatu
 • indikace tenkojehlové aspirace
 • metody zpracování vzorku
 • indikace kartáčkového odběru ze žlučových cest
 • terminologie formulace nálezů
 • cytologické rysy benigních acinárních a duktálních epiteliálních buněk
 • cytologické rysy akutní a chronické pankreatitis
 • cytologické rysy pancreatických pseudocyst
 • cytologické rysy pancreatických cystických tumorů
 • cytologické rysy pancreatických karcinomů
 • cytologické rysy endokrinních tumorů
 • znaky tumorů žlučového traktu
X