Cytologie jater

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog měl znát:

 • anatomie a histologie jater
 • indikace tenkojehlových aspirací
 • cytologické rysy hepatocytů, epitelových buněk žlučovodů a Kupfferových buněk
 • cytologické rysy infekčních procesů jater
 • cytologické rysy cirhózy
 • cytologické rysy uzlovité hyperplázie a adenomu
 • cytologické rysy jiných benigních  tumorů
 • epidemiologie a cytologické rysy hepatocelulárního karcinomu
 • cytologické rysy cholangiokarcinomu
 • cytologické rysy vzácných maligních tumorů
 • cytologické rysy metastatických  tumorů
 • kritéria pro diferenciální diagnózu benigních maligních lézí 
X