Cytologie výpotků

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog měl znát:

  • patofyziologie výpotků
  • odběr materiálu a metody zpracování
  • terminologie pro formulaci nálezů
  • cytologické rysy normálních mezoteliálních buněk a zánětlivých buněk
  • cytologické rysy atypických mezoteliálních buněk a opříčiny mezoteliální atypie
  • cytologické rysy zánětlivých procesů
  • ryy maligních výpotků
  • epidemiologie, etiopatogeneze a cytologické rysy maligního mezoteliomu
  • cytologické rysy metastatických tumorů a lymfomu
  • kritéria pro diferenciální diagnózu
X