Cytologie štítné žlázy

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog měl znát:

 • anatomie a histologie normální štítné žlázy
 • role thyroidálních hormonů a regulace jejich produkce
 • incidence thyroidálních uzlů a nemoci, které se mohou projevit jako thyroidální uzly
 • diagnostické testy v thyroidálních uzlech
 • indikace tenkojehlové aspirační cytologie štítné žlázy
 • aspirační techniky a příprava preparátů
 • kritéria adekvátnosti vzorků a důvody, pro které může být ndostatečný
 • veškeré znaky, které mají být popsány při hodnocení vzorků
 • terminologie pro popisování nálezů, definice suspektního aspirátu a  Thy klasifikace thyroidálních vzorků
 • benigní nemoci, které mohou být diagnostikovány pomocí FNA
 • klinické a cytologické rysy De Quervainovy thyroiditis
 • epidemiologie, etiopatogeneze, klinické a cytologické rysy Hashimotovy thyroiditis
 • klinické a cytologické rysy víceuzlové strumy
 • folikulární léze a znaky, které odlišují cytologicky benigní a cytologicky maligní  folikulární léze
 • klasifikace, klinické a cytologické rysy folikulárního adenomu
 • kritéria pro odlišení nodulární hyperplázie a folikulární neoplázie
 • klinické a cytologické rysy folikulárního karcinomu
 • cytologické rysy Hurthleho buněk a nádorů z  Hurthleho buněk
 • klasifikace maligních tumorů štítné žlázy
 • epidemiologie, klasifikace a cytologické rysy papilárnío karcinomu
X